۱۳۶۹

اعلامیه حزب ملت ایران ـ ۱۶ آذر ۱۳۶۹

گرامی باد روز دانشجو

هم‌میهنان، دانشجویان،

شانزدهم آذر روز ایستادگی خونین پاسداران خرد و دانش در برابر یورش اهریمنی قراولان تاریکی گرامی باد و نام شهیدان آن، مصطفی بزرگ‌نیا، مهدی شریعت رضوی، و احمد قندچی، دانشجویان دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران، پویندگان راه جنبش ضداستعماری و ضداستبدادی ایرانیان به رهبری مصدق بزرگ، جاودانه نقش بر تاریخ.

حماسه‌ی شانزدهم آذرماه سال یکهزاروسیصدوسی‌ودو یکی از درخشان‌ترین واکنش‌های ملّی در برابر سلطه‌گری بود که فصلی نو را در جنبش دانشجویی ایران پدید آورد.

از آن سال به بعد، بزرگ‌داشت شانزدهم آذر، که «روز دانشجو» نام گرفت، فرصتی شد درخور برای درهم‌شکستن جو اختناق و زنده‌داشت آرمان‌های ملّی در مرکز‌های آموزش‌ عالی کشور.

دریغا، که با درهم‌شکستن جدول ارزش‌های انقلاب، دانشگاه‌ها، این کانون‌های نگه‌داشت فروزه‌های فرهنگی، نخستین آماج تهاجم واپس‌گرایی گردیدند و در ورطه‌ی دهشت‌زایی فروافتادند. در این میان، دانشجویان، که نماد والایندگی نسل جوان و نبض توفنده‌ی انقلاب بودند، در چنبر دسیسه‌های جوراجور گرفتار آمدند و از یادگیری و پژوهشگری بازداشته شدند و کوشش گردید به‌کلی از صحنه‌ی سیاسی کشور دور بمانند؛ ولی دانشجویان بیداردل نقش سرنوشت‌ساز خود را در زندگی ملّی از یاد نبردند و، افزون بر تلاش در راستای پیش‌روندگی آموزشی، پیوسته، چه در جبهه‌های جنگ با دشمنان بیگانه و چه در ستیز با روند یکه‌تازی برکرسی‌قدرت‌نشستگان در کشور، کارآوری بایسته را داشتند.

اکنون، روز پرارج شانزدهم آذر در حالی فرامی‌رسد که، از یک سو، دانشگاه‌ها دچار پیامدهای شوم انحصارگری و به‌ویژه کمبود چشمگیر استادان شایسته هستند و سطح آموزش و پژوهش افت آشکاری دارد و، از سوی دیگر، فرزندان جوان این سرزمین، اگر هم گذرگاه تنگ آزمون سراسری و سهمیه‌بخشی‌های باج‌گونه‌ی آن را پشت سر نهند و جامه‌ی دانشجویی دربرنمایند، تازه با تبعیض‌های ناروا و دشواری‌های بغرنجی چون هزینه‌تراشی‌های نسنجیده و نداشتن ابزار کار روبه‌رو می‌شوند.

با این همه، از برآیند گزارش‌های رسیده‌ازمرکزهای‌آموزش‌عالی‌سراسرایران چنین برمی‌آید که دانشجویان از چاره‌گری دست برنداشته‌ و با شورمندی خواست‌های برحق خود را طرح نموده و، در پاره‌ای موردها، به اعتصاب و تحصن روی آورده و در همه جا برای شالوده‌ریزی سازمان‌های صنفی خود به تکاپو برخاسته‌اند. این درست همان درسی است که از بررسی روند پیکارهای آزادی‌بخش ملّی در جهان کنونی می‌توان آموخت و شکل‌گیری گروه‌های گوناگون اجتماعی در نهادهای صنفی را زمینه‌ساز «همبستگی همگانی» برای رهایی از هر گونه سلطه شناخت.

با چنین برداشتی تاریخی، در برخورد هنگامی با شانزدهم آذر، حزب ملت ایران یک بار دیگر از همه‌ی دانشجویان می‌خواهد با پدید آوردن سازمان‌های صنفی ویژه، که گنجایش دربرگرفتن آرمان‌های انقلابی را داشته باشد، آماده‌ی سهم‌گیری در بازسازی ایران به‌ویرانی‌افتاده در سامانی مردم‌سالارانه شوند.

پیروز باد ملت، استوار باد همبستگی دانشجویان ایران.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران