۱۳۷۱

اطلاعیه حزب ملت ایران ـ ۱۲ مرداد ۱۳۷۱

بازداشت محمدعلی کلانتر

 از هفت روز پیش، محمدعلی کلانتر، از کوشندگان حزب ملت ایران، که تنها زندگی می‌کرد، در خانه و جای‌کار خود نبوده و، به احتمال زیاد، از سوی گماشتگان امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده است.

چون محمدعلی کلانتر از آغاز نوجوانی، چه قبل و چه بعد از انقلاب، در ستیز با یکه‌تازی برکرسی‌قدرت‌نشستگان بوده و با بیدادگری‌های بسیار روبه‌رو گردیده و اکنون همه‌ی نیروی خود را در پیشبرد برنامه‌ی حزب ملت ایران برای برقراری مردم‌سالاری در این سرزمین بلازده به کار انداخته است، می‌توان به زندان افکندن وی را گام تازه‌ای در راستای تنگ‌تر کردن فضای سیاسی کشور تلقی نمود.

از این رو، حزب ملت ایران هر گونه بازداشت خلاف قانون را، که نشانه‌ی آشکار پای‌مال کردن حقوق فردی و اجتماعی مردم می‌باشد، به‌شدت نکوهش می‌نماید و آزادی هر چه زودتر این رزمنده‌ی نستوه و همه‌ی زندانیان سیاسی را خواستار است.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران