۱۳۵۷-۵۸

اعلامیه حزب ملت ایران ـ ۳ تیر ۱۳۵۸

پاسداری از انقلاب در پاسداری از آزادی است

هم‌میهنان،

برخی از رویدادهای ناخوشایند، که از چندی پیش در ایران تازه‌آزادشده رخ می‌دهد و بر هم زدن اجتماع یک گروه سیاسی در روز جمعه‌ی گذشته را می‌توان نمونه‌ای از آن دانست، برروی‌هم، حرکت‌هایی است ضدانقلابی که دورنمای خطرناکی را دربرابر دیدگان مردم این سرزمین قرار می‌دهد و حزب ملت ایران را وامی‌دارد که یک بار دیگر نقطه‌نظرهای کلی خود را پیرامون آزادی‌های فردی و اجتماعی و حدود آن بیان کند.

آزادی اندیشه، آزادی گفتار، آزادی نوشتار، آزادی تشکیل اجتماع‌های فرهنگی و سیاسی از جمله آزادی‌های اساسی به شمار می‌آیند که برای حفظ حیثیت ذاتی بشر ضرورت انکارناپذیر دارند و هیچ کس تحت هیچ عنوان نباید به خود حق پای‌مال کردن آن‌ها را بدهد.

بنابراین، حمله به بعضی از مرکزهای حزب‌ها، برانگیختن برخی گروه‌ها علیه گروه‌های دیگر، توقیف خودسرانه‌ی روزنامه‌ها و کتاب‌ها، به‌هم‌ریختن میتینگ‌ها و جلسه‌های سخنرانی و گفت‌و‌شنود و، به‌طورکلی، توسل به تهدید و فشار در هر زمینه تجاوزی است آشکار به آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم و ضدیتی است قطعی با جدول ارزش‌های انقلاب اسلامی ملت ایران.

حزب ملت ایران اعتقاد دارد که، تنها با استقرار آزادی، انسان حق انتخاب می‌یابد و هر انتخابی، اگر وسیله‌ی دشمنان آزادی با خطر روبه‌رو شود، دیگر انتخاب نیست، تحمیل یک روش است و واداشتن انسان به حرکتی ناسازگار با شئون ذاتی خود.

حزب ملت ایران هرگز دست‌اندازی به حریم و حقوق هیچ فرد و گروهی و ایجاد ترس و وحشت و نگرانی در ایشان را وسیله‌ای درست و مردمی برای هموارسازی راه انقلاب و فراهم آوردن امکان‌های پیشرفت ملّی نمی‌داند و هیچ نبردی را در میان فردها و گروه‌های اجتماع سازنده‌ی‌یک‌ملت، به جز نبرد اندیشه‌ها و اعتقادها، آن هم از راه رودررو قراردادن استدلال‌ها و ارائه‌ی سند و مدرک، به رسمیت نمی‌شناسد و ایمان دارد که توسل‌کنندگان‌به‌خشونت‌وتجاوز از دیدگاه مردم همواره محکوم و مردود به شمار می‌آیند.

توطئه‌گران باید بدانند زنان و مردان دلاوری که در برابر خشن‌ترین دیکتاتوری جهان ساکت و تسلیم نماندند اکنون به دلیل ناتوانی نیست که همگامی و همراهی در آرامش و کار کردن در خاموشی را برگزیده‌اند، بلکه تنها به خاطر حفظ وحدت برای پاسداری از دستاوردهای انقلاب می‌باشد ــ وحدتی سرشار از آزادی اندیشه، آزادی گفتار، و آزادی نوشتار.

حزب ملت ایران اعتقاد دارد رخنه‌ی عنصرهای ضدانقلاب به درون نهادها و دستگاه‌های انقلاب و انحصارطلبی پاره‌ای از حزب‌ها، از یک سو، و فرصت‌طلبی پاره‌ای ازگروه‌ها، از سوی دیگر، دشواری‌های بزرگ در راه رسیدن به آسایش ملّی و ثمربخشی دوران سازندگی انقلاب و پیروزی نهایی پدید آورده است.

بنابراین، از همه‌ی ایرانیان و از همه‌ی گروه‌هایی که به انقلاب اسلامی ملت ایران اعتقاد دارند می‌خواهیم که معنای پاسداری انقلاب را با پاسداری آزادی یکی بدانند و، در این راه، نهایت آگاهی، هماهنگی و توانایی را از خود نشان دهند؛ به خصوص اکنون، که پای بررسی و تصویب قانون اساسی آینده‌ی ایران، این سند سرنوشت‌ساز ملت، در میان است.

برقرار باد آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم میهن ما، پیروزمند باد انقلاب اسلامی ملت ایران.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران