۱۳۵۹

اعلامیه حزب ملت ایران ـ ۳۱ فرودرین ۱۳۵۹

دگرگونی نظام آموزشی به حرکت‌های ضددانشجویی نیاز ندارد

هم‌میهنان، دانشجویان،

در بحبوحه‌ی اوج‌گیری پیکارهای ضدامپریالیستی ملت ایران، که توطئه‌های آمریکای جهان‌خوار و دولت‌های دست‌نشانده‌ی تبه‌کارش هر روز افزایش می‌یابد و دامنه‌ی ویران‌سازی‌های دشمن به درون میهن ما نیز کشیده شده است، ناگهان، دو مرکز آموزش عالی در تبریز و بابلسر به دنبال سخنرانی‌های نفاق‌افکنانه دچار تشنج می‌گردد و به اشغال هر دو به‌وسیله‌ی بخشی از دانشجویان و، سرانجام، تعطیل آن‌ها می‌انجامد و، به فاصله‌ی دو سه روز، دانشگاه‌ها و مدرسه‌های عالی در تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور به کانون‌های رودررویی فرزندان ایران با هم تبدیل می‌شود.
در این میان، در نیمه‌ی روز جمعه، بیست‌‌و‌نهم فروردین‌ماه، شورای انقلاب با صادر کردن اطلاعیه‌ای اصرار می‌ورزد تا «هر چه زودتر دگرگونی‌های بنیادی در نظام آموزش عالی به وجود آید» و برنامه‌ی سه‌روزه‌ای اعلام می‌دارد که بیشتر در رابطه با برچیدن «ستادهای عملیاتی گروه‌های گوناگون» در مرکزهای آموزش عالی و تاریخ شروع تعطیل تابستانی آن‌ها می‌باشد، که در یک بخشنامه‌ی عادی هم می‌شد گنجانده شود.
روز شنبه، سی‌ام فروردین‌ماه، تشنج در دانشگاه‌ها و مدرسه‌های عالی سراسر کشور افزوده گردید و کار به زدوخوردهای خونین کشید و صدها دانشجو زخمی و حتی چند تن کشته شدند. در شامگاه این روز خونین، باز هم شورای انقلاب اعلامیه‌ای صادر و، بی‌هیچ اشاره‌ای به برخوردهای تأسف‌باری که همه‌ی مردم را نگران ساخته است، دستور تخلیه‌ی مرکزهای آموزش عالی از دانشجویان و سپردن «حفظ امنیت» به کمیته‌ی مرکزی را داد.
حزب ملت ایران با توجه به وضع حساس کشور نقطه‌نظرهای خود را پیرامون بحرانی که پدید آمده است و می‌تواند مورد بهره‌برداری دشمنان انقلاب قرار گیرد اعلام می‌دارد:

ــ دگرگونی در نظام آموزشی عالی کشور به شکلی که با جدول ارزش‌های انقلاب اسلامی ملت ایران سازوار شود و همه‌ی نشانه‌های فرهنگ استعماری از آن زدوده گردد ضرورتی است قطعی. این دگرگونی بنیادی همواره خواست اصلی دانشجویان بوده است که، در دوران سازندگی انقلاب، دست‌اندرکاران حکومت در پدید آوردن بهنگام آن کوتاهی و ناتوانی داشته‌اند و بهانه‌تراشی‌های کنونی هرگز خطاهای گذشته را جبران نمی‌کند.

ــ ساختمان‌ها و وسیله‌های کار دانشگاه‌ها و مدرسه‌های عالی دارایی ملّی است که تنها باید برای پیشرفت آموزش مورد بهره‌برداری قرار گیرد و هیچ حزب یا فرقه یا حتی انجمنی حق ندارد بخشی از آن را به خود اختصاص دهد؛ و اگر اکنون بعضی از سازمان‌های سیاسی یا انجمن‌ها در مرکزهای آموزشی دفتر یا، چنانچه گفته شده است، «ستاد عملیاتی» دارند، باید هر چه زودتر به‌وسیله‌ی خود آن‌ها برچیده شود. برای انجام چنین کاری، حتی در صورت پاره‌ای از ایستادگی‌ها، نیاز به بسیج همگانی و نیروکشی نیست و استادان و گردانندگان دانشگاه‌ها و مدرسه‌های عالی می‌توانند با راهنمایی‌های لازم همه‌ی دشواری‌های احتمالی را از میان بردارند.

ــ گفت‌وشنودهای مرامی و سیاسی در فضای دانشگاه‌ها و مدرسه‌های عالی جای ارزنده‌ای دارد و جلوگیری از آن نه لازم است، نه سودمند و نه ممکن. برخورد اندیشه‌ها و رأی‌ها در کانون‌های آموزشی باید نوعی کار آموزشی تلقی کرد و هرگز نباید برای آن حصری پدید آورد. چنین برخوردهایی در پرورش فکری و اخلاقی جوانان بی‌اندازه ثمربخش است.

ــ دگرگونی نظام آموزشی عالی نمی‌تواند از دگرگونی‌هایی که باید در نظام اداری بر پایه‌ی نیازهای اجتماعی و اقتصادی جامعه‌ی انقلابی ما پدید آید جدا باشد و باید به‌وسیله‌ی دارندگان تخصص و با نظرخواهی از پژوهشگران، استادان، و دانشجویان انجام گیرد.

ــ درهای مرکزهای آموزش عالی باید بر همه‌ی فرزندان ایران گشوده گردد و راه شکوفایی همه‌ی استعدادها باز باشد و میزان‌های جدید پذیرش دانشجو می‌بایست با چنین هدفی تعیین گردد.

دانشجویان عزیز، با چنین دیدگاه‌هایی، حزب ملت ایران به شما فرزندان گرامی میهن یادآور می‌شود که همه‌ی نابسامانی‌های کنونی، چنانچه وحدت انقلابی شما حفظ شده بود و نیروهای انحصارطلب و اخلالگر فرصت صف‌آرایی نمی‌یافتند، هرگز پدید نمی‌آمد. اکنون شما باید با شکیبایی و آگاهی از هر گونه درگیری‌ای که دستاویز دخالت‌های بی‌جا گردد دوری جویید. شورای انقلاب نوید داده است که روز سه‌شنبه، دوم اردیبهشت‌ماه، مرکزهای آموزشی کار عادی را از سر خواهند گرفت و شما می‌توانید از آن روز دست‌دردست هم با برقراری یک نظم انقلابی از حرمت دانشگاه‌ها و مدرسه‌های عالی خود پاسداری کنید.

هنوز زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که از توطئه‌ای بزرگ‌تر، یعنی تعطیل کردن مرکزهای آموزش عالی برای مدت دراز، حکایت می‌کند؛ و اگر چنین زشت‌کاری انجام شود، بی‌شک دوران سازندگی انقلاب اسلامی ملت ایران را با خطری جدی روبه‌رو خواهد کرد. حزب ملت ایران به دست‌اندرکاران حکومت هشدار می‌دهد که هرگز گرد چنین برنامه‌ی نسنجیده‌ای نگردند و از همه‌ی دانشجویان، با هر اندیشه و وابسته به هر سازمانی هستند، می‌خواهد هشیارانه خود را آماده‌ی خنثی کردن هر گونه‌ی توطئه‌ای در این زمینه سازند.

امروز، ایران با دسیسه‌های گوناگون روبه‌رو می‌باشد و، همچنان که یکتارهبر انقلاب، امام خمینی، همواره گفته است، «وحدت» پایندان نگه‌داشت همه‌ی دستاوردهای ملت ماست. اکنون، چندپارچگی در میان شما دانشجویان، که پیوسته پیشقراول پیکارهای میهنی بوده‌اید، دورنمای نگران‌‌کننده‌ای را در برابر دیدگان همه‌ی وفاداران‌به‌انقلاب قرار داده است. بیایید یک بار دیگر، برای زنده‌داشت وحدت عمل انقلابی خود، همه با هم کوشش کنید و برای همیشه نفاق‌افکنان را به ورطه‌ی نومیدی بیفکنید.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران