۱۳۷۴

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۲۶ بهمن ۱۳۷۴

 بر هم زدن آیین آمرزش‌خواهی سیاوش کسرایی

آیین آمرزش‌خواهی سیاوش کسرایی، سراینده‌ی آرمان‌خواه مردمی، که با فراخوان خانواده و شماری از دوستان قرار بود ساعت سه و نیم تا پنج بعدازظهر در مسجد حجت‌ابن‌الحسن برگزار شود، چند دقیقه پس از آغاز و درست در حین تلاوت کلام‌الله مجید، با هجوم شماری از کسانی که نام «حزب‌الله» بر خود نهاده‌اند روبه‌رو گردید.

در حالی که تمامی سالن و کوچه‌ی ورودی مسجد از جمعیت انباشته بود، یکی از اخلالگران پشت بلندگو قرار گرفت و به یاوه‌گویی پرداخت. در این هنگام، شماری از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی به حال اعتراض سالن مسجد را ترک کردند؛ ولی سرکوبگران، که از پشتیبانی گماشتگان امنیتی برخوردار بودند، درهای مسجد را بستند و، پس از مدتی دشنام‌دهی، تنی چند را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند.

نیروهای فشار پس از این کردارهای دژخویانه درهای سالن را گشودند و به تارومار کردن گردآمدگان پرداختند و سپس، در خیابان روبه‌روی مسجد، با عربده‌جویی و سر دادن شعارهای ضدمردمی، به هواداری از سردمداران جمهوری اسلامی پرداختند.

از دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران