۱۳۷۵

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۱۳ شهریور ۱۳۷۵

تلاش‌های تازه

روز شنبه، بیست‌وهشتم مهرماه، نشستی به فراخوان جنبش همبستگی ایرانیان برای آزادی و دموکراسی در شهر کلن آلمان با شرکت دکتر حسن کیانزاد، سخنگو، و سه تن از هموندان این نهاد و سرهنگ محمود مهران ادیب، کاردار دفتر اروپایی [حزب ملت ایران]، و دو هموند حزب ملت ایران و دکتر مهندس فریدون کسمایی و دو تن از هموندان جنبش آزادی ایران و شماری از هموندان چهار سازمان سیاسی دیگر و چند روزنامه‌نگار و حقوقدان و دکتر عزت‌الله همایونفر، استاد دانشگاه، تشکیل شد.

در این نشست، گردانندگان پس از دوازده ساعت بررسی و گفت‌وشنود درمورد اصل‌های زیر به عنوان مبانی وحدت ملّی و اساس همکاری‌های آینده به توافق رسیدند:

۱) استقرار نظام ملّی و مردم‌سالار؛ ۲) احترام و رعایت اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر؛ ۳) پاسداری قاطع از تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور ایران؛ ۴) برابری حقوق زن و مرد در جامعه‌ی ایران؛ ۵) جدایی دین از دولت؛ ۶) تلاش پیگیر و هماهنگ سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی جهت ایجاد یک نیروی جانشین متکی بر اراده‌ی مردم ایران.

در گزارش این گردهمایی آمده است: «چون حکومت استبدادی و انسان‌ستیز جمهوری اسلامی فاقد هر گونه مشروعیت مردمی می‌باشد، عقد هر گونه قراردادی از سوی آن با هر شخص حقیقی یا حقوقی یا هر دولتی از دیدگاه ملت ایران فاقداعتبار است.»

بدین گونه دیده می‌شود، در میان دگراندیشان بیرون از ایران و سازمان‌های سیاسی که دارند، تلاش برای همسو شدن با حزب‌ها و نیروهای ملّی ناسازوارباجمهوری‌اسلامی در درون کشور در راستای زنده‌داشت همبستگی همگانی رو به افزایش است.

از دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران