۱۳۷۳

گفتگوی داریوش فروهر ـ ۹ اردیبهشت ۱۳۷۳

با گزارشگر رادیو سوئد

گزارشگر: روز به خیر، سلام عرض می‌کنم.

داریوش فروهر: روز به خیر.

گزارشگر: شنیدیم که آقای ختنی، از اعضای حزب ملت ایران، اخیراً دستگیر شده‌اند. می‌شود بفرمایید دلیل دستگیری ایشان چه بوده؟

داریوش فروهر: آقای محمدحسین ختنی به دنبال یک رشته احضارها به دادستانی انقلاب بازداشت شدند. به‌طورکلی، از چندی پیش، گماشتگان امنیتی جمهوری اسلامی بی‌هیچ دستاویز قانونی دگراندیشان ناسازوار با روند یکه‌تازی را در شهرهای بزرگ به دادستانی انقلاب می‌خواهند و بیشتر به کسب اطلاع و تفتیش عقاید می‌پردازند و بدون اتهام روشنی آن‌ها را تهدید و در موردهایی تطمیع می‌کنند که از کوشش‌های سیاسی کناره‌جویی نمایند؛ به‌ویژه در دو سال گذشته نسبت به کوشندگان حزب ملت ایران این شیوه بارها و بارها تکرار شده و آقای محمدحسین ختنی هم، که از بازرگانان سرشناس است، از نیمه‌ی دوم بهمن‌ماه سال پیش، در دو ماه و نیم گذشته، سه بار از سوی جانشین دادستان انقلاب اسلامی تهران احضار گردید.

گزارشگر: دلیل خاصی ارائه نداده‌اند؟

داریوش فروهر: در همین زمینه‌ی تفتیش عقاید و کسب اطلاع از او و بیشتر تکیه روی اینکه شکل رابطه‌اش با حزب ملت ایران و با رهبری حزب ملت ایران چگونه است و هیچ اتهامی به ایشان نسبت داده نشده.

ایشان هم، چون یک رزمنده‌ی دیرپا و از آغاز نوجوانی کوشش‌های سیاسی دارد، دانش و شناختش از آموزش‌های دینی هم در سطح خوبی است، همه بار پاسخ‌های تند و درخور را به آن‌ها داد تا سرانجام، روز شنبه، سوم اردیبهشت‌ماه، به حجره‌اش در بازار تحریر تهران رفته‌اند و ایشان را برده‌اند؛ و از آن پس هم، هیچ آگاهی که در کجا هستند به دست نیامد و با خانه‌ی خود هم هیچ رابطه‌ای یا تلفنی نداشته‌اند و وضع روشنی در این زمینه نیست.

بی‌درنگ، یعنی روز یکشنبه، چهارم اردیبهشت‌ماه، دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران طی اطلاعیه‌ای چگونگی را به آگاهی مردم رساند و از ایرانیان در درون و بیرون کشور خواستار شد که به این گونه بازداشت‌های خلاف قانون اعتراض کنند و، به‌طورکلی، برچیدن بساط نهادهای سرکوبگری را که نام دادگاه انقلاب به آن‌ها داده شده و همین طور آزادی همه‌ی زندانیان سیاسی را طلب کنند.

گزارشگر: بله، این اطلاعیه از طرف حزب ملت صادر شده.

داریوش فروهر: حزب ملت ایران، حزبی که من عضو آن هستم.

گزارشگر: در رابطه با دستگیری آقای سعیدی سیرجانی چطور؟ حزب ملت ایران اطلاعیه‌ای صادر کرده؟

داریوش فروهر: نه، حزب ملت ایران درمورد آقای سعید سیرجانی و دوست دیگر ایشان به نام محمدصادق سعید، که دستگیر شدند، اطلاعیه‌ای نداد؛ زیرا خبر آن خیلی دیر پخش شد. به‌طورکلی، من ایشان را از راه کتاب‌ها و نوشتارهایی که نشر داده‌اند و برخی از آن‌ها هم بسیار شیوا و گاه سخت انتقادآمیز است می‌شناسم؛ ولی خودشان را هرگز ندیده‌ام، آشنایی هم ندارم. چهل روز پیش، خبر دستگیری ایشان را در خیابان از بعضی دوستانم شنیدم؛ سپس از رسانه‌های همگانی بیرون کشور این خبر را شنیدم تا اینکه از ده روز پیش نشریه‌هایی مانند کیهانو جمهوری اسلامی، که به دشنام‌نامه‌ای بدل شده‌اند، شروع کردند پیرامون دستگیری ایشان چیزهایی نوشتند، حتی یک تن از دست‌اندرکاران وزارت اطلاعات گفتاری داشت با خبرنگاران، که در این دو نشریه پخش شد، و لحن همه بسیار زشت و زننده بود و تهمت‌هایی دربرداشت که پیش از یک دادرسی به هیچ وجه درست به نظر نمی‌رسد. این جوسازی است، که اگر بخواهید میزان‌های حقوقی را در نظر بگیرد، بسیار غلط می‌باشد.

حزب ملت ایران به‌طورکلی نسبت به این نقص‌های دستگاه قضائی جمهوری اسلامی همیشه ایراد گرفته است و اعتقاد دارد باید حقوق کسانی که اتهام هایی به آن‌ها زده می‌شود رعایت گردد و از ایمنی قضائی برخوردار باشند. فرض بگیرید با نسبت‌های آمیخته‌به‌دشنام، که داده شده، اگر فردا در یک دادگاه صلاحیت‌دار آقای سعیدی سیرجانی یا همراهشان بی‌گناهی خود را به ثبوت رساندند، این همه خدشه‌دار کردن حیثیت چگونه جبران می‌گردد؟

گزارشگر: شما فکر می‌کنید این اعتراضات گسترده‌ای که گفتید درمورد دستگیری آقای ختنی انجام شده بتواند چاره‌ساز باشد؟

داریوش فروهر: من گمان می‌کنم که همیشه استوارترین دیکتاتورها هم در برابر فشار افکار عمومی و در برابر خواست مردم ناگزیر از عقب‌نشینی است.

گزارشگر: بی‌نهایت متشکرم.

داریوش فروهر: سپاس‌گزارم. امیدوارم که همیشه در راستای رساندن خبرهای درست، به‌ویژه به ایرانیان عزیزی که در سوئد و کشورهای همجوار هستند، توفیق داشته باشید.

گزارشگر: ما هم آرزوی موفقیت شما را داریم.