۱۳۷۵

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۳۰ تیر ۱۳۷۵

 سالگرد قیام ملّی سی تیر

در برخورد هنگامی با چهل‌وچهارمین سالگرد قیام ملّی سی تیر، با قرار قبلی، شماری از پایوران و هموندان شورای کارگران، پیشه‌وران، جوانان، و کارمندان حزب ملت ایران ساعت پنج و نیم بعدازظهر از جلوی مسجد فخرالدوله راهی ابن‌بابویه شدند. ساعت شش‌ونیم، در برابر در گورستان ابن‌بابویه، بسیاری از وابستگان دیگر حزب‌ها و نیروهای ملّی به‌هم‌پیوستند. پیشاپیش گردآمدگان، چهار تن از جوانان حزب ملت ایران با گل‌بسته‌هایی که آرم «اتحاد حزب‌ها و نیروهای ملّی ایران» را داشت حرکت می‌کردند.

سنگ‌گورهای گردغربت‌گرفته‌ی شهیدان گلگون‌کفن قیام ملّی سی تیر، که از بامداد شسته شده بود، با گل‌بسته‌ها زینت یافت و، روی صخره‌سنگی که هفده سال پیش نام مصدق بزرگ بر آن نقش بسته و به گونه‌ی نمادین در شمال مزار شهیدان جای گرفت، ولی خیلی زود با یورش مزدوران دولتی دونیم گردید، شاخه‌های گل گذارده شد.

پس از ادای احترام و فاتحه‌خوانی، ابراهیم عینکچی، رزمنده‌ی دیرپا و برادر احمد عینکچی، یکی از به‌خون‌خفتگان قیام ملّی سی تیر، با سپاس از گردآمدگان، خلاصه‌ای از چگونگی خاک‌سپاری، ایجاد موزه با هدیه‌های مردم، حضور مصدق بزرگ در سالگرد این رویداد سرنوشت‌ساز در مزار شهیدان را بیان کرد؛ و سپس از سی تیر به عنوان یک «درس»، «درس استقامت، پایداری، ایستادگی و شهامت، و تجلی عصیان یک ملت ستم‌دیده» یاد نمود.

ابراهیم عینکچی در دنباله‌ی سخنان خود با گرامی‌داشت خاطره‌ی شهیدان سی تیر بر «ضرورت برقراری مردم‌سالاری» پای فشرد و از اتحاد تمامی نیروهای ملّی در این راستا به گونه‌ی تنها راه یاد کرد.

سخنان پرشور این پیکارگر راه مصدق بزرگ با «درود بر روان پاک تمام شهیدان ایران»، «درود بر روان چشم‌انتظار شهدای سی تیر سال ۱۳۳۱»، «درود بر روان تابناک آنان که با آرزوی سرافرازی میهن خونین‌کفن به خاک سپرده شدند» و «درود به روان پاک شایسته‌ترین پیشوای سیاسی ایران، دکتر محمد مصدق،» پایان گرفت.

حاضران همراه با سخنران سه بار درود فرستادند و، پس از فاتحه‌خوانی و گلباران مزار دکتر حسین فاطمی، شهید نهضت ملّی ایران، و خواهر دلیر و گران‌مایه‌اش، ابن‌بابویه را ترک کردند.

از دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران