۱۳۷۴

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۲۱ بهمن ۱۳۷۴

دیدار داریوش فروهر با موریس کوپیتورن

بامداد امروز، موریس کوپیتورن، فرستاده‌ی ویژه‌ی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، وارد تهران گردید و، طبق قرار قبلی، که از دفتر این نهاد در نیویورک گذارده شده بود، ساعت شش بعدازظهر به دیدار داریوش فروهر آمد.

در این دیدار، که بیش از یک ساعت و نیم به درازا کشید، داریوش فروهر موردهای بی‌شمار نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را برشمرد و نگرانی خود را از سرنوشت شش تن از زندانیان سیاسی، که گفته می‌شود به اعدام محکوم گردیده‌اند، و نیز چهارده تن روحانیان برجسته‌ی زندانی و مرجع‌های تقلیدی که زیر فشار قرار گرفته‌اند بیان کرد و حکم داده‌شده علیه عباس معروفی، نویسنده‌ی‌ سرشناس، را به‌شدت تقبیح نمود و خواست عباس امیرانتظام، سخنگوی نخستین دولت پس‌از‌پیروزی‌انقلاب، را مبنی بر تجدد دادرسی و اعاده‌ی حیثیت مورد تأیید قرار داد.

داریوش فروهر در برابر پرسش موریس کوپیتورن پیرامون نخستین و مهم‌ترین خواست خود به عنوان یک دگراندیش بر مردم‌سالاری پای فشرد و نبود آزادی را علت اصلی تمامی نابسامانی‌های کشور تلقی کرد.

از دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران