۱۳۷۴

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۱۰ بهمن ۱۳۷۴

 انتقال عباس امیرانتظام به بازداشتگاه

مهندس عباس امیرانتظام، که از روز شنبه، سی‌ام دی‌ماه، برای انجام درمان‌های ضروری در بیمارستان مهراد بستری شده بود، پس از جراحی روز دوشنبه، نهم بهمن‌ماه، به بازداشتگاه خانگی وزارت اطلاعات بازگردانده شد.

به گفته‌ی پزشکان این بیمارستان، حال مهندس امیرانتظام، سخنگوی نخستین دولت پس‌ازپیروزی‌انقلاب، به‌رغم گذراندن بیش از شانزده سال در بدترین زندان‌ها، رضایت‌بخش است؛ ولی هنوز برای بازیافتن تندرستی خود نیاز به درمان‌های بیشتر دارد.

از دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران