۱۳۷۵

اطلاعیه حزب ملت ایران ـ ۶ شهریور ۱۳۷۵

بازداشت خلاف قانون

نیمه شب یکشنبه، چهارم شهریورماه، سپهر سنجابی، از آرمان‌خواهان پیشگام در پیکار با استبداد، دبیر سازمان جوانان حزب ملت ایران، در استان کرمانشاهان به‌وسیله‌ی گماشتگان انتظامی جمهوری اسلامی در خانه‌اش در شهر قهرمان‌پرور کرمانشاه بازداشت و روانه‌ی زندان گردید.

سپهر سنجابی، از جوانان سرشناس ایل بزرگ سنجابی، برادرزاده‌ی روان‌شاد دکتر کریم سنجابی، رئیس دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران، قاضی اختصاصی ایران در دیوان داوری لاهه، وزیر فرهنگ کابینه‌ی مصدق بزرگ، دبیرکل جبهه‌ی ملّی ایران و از رهبران انقلاب، می‌باشد که، به هنگام برگزاری آیین آمرزش‌خواهی عموی آرمان‌خواه خویش، مورد ضرب‌وشتم اجیرشدگان وزارت اطلاعات قرار گرفت و از ناحیه‌ی دنده‌ها به‌سختی آسیب دید و مچ دست راستش نیز شکسته شد.

استواری سپر سنجابی در پیگیری آرمان‌های ملت‌گرایانه چنان استبدادیان را بر سر خشم آورد که، به‌رغم برخورداری وی از همبستگی ایلی و پشتیبانی مردم، بر خلاف قانون، نام‌برده را بازداشت و روانه‌ی زندان کردند.

اینک سه روز است سپهر سنجابی در بازداشت به‌سرمی‌برد، بی‌آنکه از چرایی این کار خلاف قانون و محل زندان نام‌برده خبری به دست آمده باشد.

حزب ملت ایران با اعتراض نسبت به این گونه کردارهای خلاف قانون از همه‌ی ایرانیان می‌خواهد هم‌صدا خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی در سراسر کشور گردند.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران