۱۳۷۵

اطلاعیه حزب ملت ایران ـ ۱۱ شهریور ۱۳۷۵

اعتصاب غذا

واپسین گزارش‌ها نشان می‌دهد که ستار (سپهر) سنجابی پس از بازداشت خلاف‌قانون خود در واکنش به کردارهای وهن‌آور بازجویان و آزارهای دیگر دست به اعتصاب غذا زده و چنانچه این وضع دنباله یابد با خطر مرگ روبه‌روست.

هم‌اکنون، گماشتگان امنیتی با دادن نسبت‌های دروغ سرگرم پرونده‌سازی برای این آرمان‌خواه جوان می‌باشند؛ زیرا برای برچیدن بساط یکه‌تازی و آزادی و آبادی ایران به پیکاری خستگی‌ناپذیر رو آورده است. جوانان ملت‌گرای کرمانشاه در اعتراض به بازداشت و زیرفشار قرار دادن این پیشگام خود تصمیم گرفته‌اند روز چهارشنبه، چهاردهم شهریورماه، در خیابان آزادی آن شهر به راهپیمایی آرام بپردازند و چگونگی را با پخش تراکت به آگاهی مردم رسانده‌اند.

اکنون، حزب ملت ایران از همه‌ی زنان و مردان بیداردل می‌خواهد در هر کجا هستند نسبت به این بازداشت‌های قانون‌شکنانه ابراز نفرت کنند و آزادی همه‌ی زندانیان سیاسی و ستار سنجابی را خواستار شوند.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران