۱۳۷۳

اطلاعیه حزب ملت ایران ـ ۲۸ آذر ۱۳۷۳

آزادی محمدحسین ختنی

سرانجام، پس از هشت ماه بازداشت خلاف قانون، سردمداران جمهوری اسلامی ناگزیر شدند محمدحسین ختنی، رزمنده‌ی دیرپا و بازرگان سرشناس، را آزاد کنند.

محمدحسین ختنی، این آزاده‌ی آرمان‌خواه، سراسر دوران زندان را، به‌رغم زشت‌کاری‌های پاسداران جو وحشت و بی‌بهره بودن از همه‌ی حقوقی که برای فرزندان این سرزمین حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است، با سربلندی پشت سر نهاد و، با کوله‌باری از آزمون‌های گران‌بها، به میان مردم و خانواده‌ی خود بازگشت.

امید که پیکار در راستای آزادی همه‌ی زندانیان سیاسی ایران، در درون و بیرون کشور، بیش از پیش گسترش یابد و زمینه‌ی برقراری مردم سالاری فراهم گردد.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران