۱۳۷۴

اعلامیه حزب ملت ایران ـ ۳۰ تیر ۱۳۷۴

به یاد شهیدان ایران‌زمین

هم‌میهنان،

در برخورد هنگامی با چهل‌وسومین سالگرد قیام ملّی سی تیر، که یاد قهرمانان به‌خون‌خفته‌ی آن همواره زنده است، پیکر سه‌هزار شهید دیگر «نبرد میهنی» در آیینی درخور به خاک سپرده می‌شود.

این تداوم جان‌نثاری به گونه‌ی نماد استقلال‌طلبی و آزادی‌خواهی ایرانیان در زمانه‌های ناهمانند بر تارک تاریخ میهن می‌نشیند.

در هر دو رویداد، که یکی تنها ساعت‌هایی چند و دیگری سالیانی دراز از زندگی ایرانیان همعصر را دربرگرفت، تن به شهیدی سپردن در راه آرمانی فراسوی بود و نبود خویش در شکل جمعی و به دور از نام و نشان فردی برهه‌هایی سرنوشت‌ساز از تاریخ این کهن‌بوم را رقم زده است.

حزب ملت ایران در این فرصت غرورآفرین به روان تابناک همه‌ی شهیدان این سرزمین درود می‌فرستد و دگرباره یاد آن گمنامان تاریخ‌ساز را گرامی می‌دارد.

بیایید همه با هم در پیشگاه «شهیدان به‌خون‌خفته‌ی ایران» سوگند یاد کنیم که در راه زنده‌داشت آماج‌های انقلاب، استقلال ملّی، آزادی‌های فردی و اجتماعی، و عدالت همگانی، از بذل جان نیز دریغ نداریم.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران