۱۳۷۷

اطلاعیه حزب ملت ایران ـ ۱۵ فروردین ۱۳۷۷

اعتصاب همگانی در نجف‌آباد

گرچه آیین‌های نوروز، به‌رغم گسترش فقر سیاه و افزایش بی‌مهار بهای همه‌ی کالاها، به‌ویژه خوراک و پوشاک، به گونه‌ی سنتی جاودانه، که در بزنگاه‌های تاریخی زندگی مردم را رنگ امید بخشیده است، برگزار گردید؛ ولی به‌راستی تنگناهای هولناک اقتصادی دورنمای آینده را در خط تیره‌ای از ناکامی‌ها نمایان ساخته است.

گرانی سرسام‌آور نیازمندی‌های زندگی روزمره‌ی مردم و کمبود درآمد گروه‌های اجتماعی گوناگون، به‌ویژه کارگران، کشاورزان، و کارکنان نهادهای دولتی، از سویی، و افزایش دزدی، رشوه‌خواری، و تباهی، که به انباشت بی‌حدومرز ثروت در میان نورچشمی‌های جمهوری اسلامی انجامیده است، از سوی دیگر، کار را به جایی رسانده که ناخشنودی می‌رود تا رنگ شکیبایی از دست بدهد و به پرخاش و خروش همگانی بدل گردد.

وانگهی، برکرسی‌قدرت‌نشستگان، که برای نگه‌داشت پایه‌های لرزان فرمانروایی خویش خرد و دین از کف داده‌اند و از هیچ کردار نادرستی کوتاهی نمی‌کنند، با زشت‌کاری‌های خود دمادم زمان اوج‌گیری واکنش‌های خشم‌آگین مردم را به جلو می‌اندازند.

در این میان، سخنان وهن‌آور دیروز امام جمعه‌ی نجف‌آباد و تعبیرهای دشنا‌م‌آمیز نام‌برده از اعتراض همگانی زنان و مردان این بخش از کشور نسبت به رفتارهای زننده‌ی گماشتگان امنیتی و انتظامی و بسیاری از سردمداران جمهوری اسلامی با حضرت آیت‌الله العظمی حسینعلی منتظری در شانزدهم اسفندماه سال پیش را می‌توان از آن جمله تلقی کرد که سبب شد بار دیگر، از بامدادان، سراسر این شهر قهرمان‌پرور به اعتصاب همگانی کشانده شود.

شمار بیش از تصور یگان‌های نیروی انتظامی، که با در دست داشتن سلاح‌های مرگ‌آور شهر نجف‌آباد و روستاهای گرداگرد آن را اشغال کرده‌اند، بیم درگیری‌های خونین را افزایش داده و موجی از نگرانی در سراسر کشور پدید آورده است.

مردم نجف آباد با اعتصاب عمومیْ پایان دادن به روند افزایش روزبه‌روز بهای نیازمندی‌های زندگی و آزادی بدون قید و شرط مرجع تقلید خود را خواستار شده‌اند.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران