۱۳۷۷

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۱۴ فروردین ۱۳۷۷

زدوخورد اسف‌بار در کردستان

در پی سرکوب‌های کردان سلطه‌ستیز از سوی دولت‌های نژادگرای بغداد و آنکارا، بسیاری از آنان ناگزیر از مرزهای استعمارساخته گذشته و به درون ایران کنونی پناه آورده‌اند. سردمداران جمهوری اسلامی، به‌رغم پشتیبانی از این آوارگان در برخی موردها، پیوسته در میان آنان بذر نفاق می‌افشانند که سبب درگیری‌های خونینی می‌گردد.

برابر واپسین گزارش، در روز دوشنبه، یازدهم خردادماه، شماری از پیشمرگان حزب کارگران کرد با دسته‌ای از هموندان و رهبران اتحادیه‌ی انقلابی خلق کردستان، که سازمان سیاسی نوبنیادی است، به زدوخورد می‌پردازند و از هر دو سوی زخمی و کشته می‌گردند. گفته می‌شود، در پایان این درگیری تأسف‌آور، کالبد نه تن از کشته‌شدگان وابسته‌به‌اتحادیه‌ی‌انقلابی‌خلق‌کرد جمع‌آوری و به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیرانشهر تحویل می‌گردد.

در پی این برادرکشی دشمن‌شادکن، اتحادیه‌ی انقلابی خلق کردستان و نیز حزب دموکرات کردستان، که هر دو از سازمان‌های سیاسی درون ایران هستند، در بیانیه‌های جداگانه با شرح چگونگی برخورد به سرزنش پرداخته‌اند.

از دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران