۱۳۷۳

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۲۴ امرداد ۱۳۷۳

 بزرگ‌داشت قهرمان خلع ید از استعمار، شمس‌الدین امیرعلایی

آیین آمرزش‌خواهی دکتر شمس‌الدین امیرعلایی، قهرمان خلع ید از استعمار از ساعت شش‌ونیم بعدازظهر با شرکت چنیدین هزار زن و مرد که اندوه از دست دادن این رادمرد بزرگ بر چهره‌ی آن‌ها نقش بسته بود در مسجد الرضا برپا گردید.

گردانندگان مسجد با آنکه از پیش از برنامه سخنرانی دکتر سعید فاطمی رزمنده‌ی دیرین و استاد دانشگاه و عبدالعلی ادیب برومند سراینده‌ی ملت‌گرا در این آیین آگاه گردیده بودند و اگر می‌بایست از جایی کسب دستور کنند، فرصت بسنده برای انجام این کار را داشتند، درست ضمن برگزاری آیین آمرزشخواهی از ناسازواری وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با برنامه خبر دادند.

ناگزیر به گفتارهای دینی بسنده شد و حتی بدون رایزنی با خانواده و یاران آن روان‌شاد روحانی به منبر رفته گفت که آیین شب هفت نیز انجام نخواهد گرفت.

بدین‌ترتیب روشن گردید آنچه به هنگام خاک‌سپاری این قهرمان خلع ید از استعمار روی داد نیز برنامه‌ای از پیش پرداخته بوده است و انحصارگران برکرسی‌قدرت‌نشسته از یادآوری دوران پرشکوه جنبش ملّی شدن صنعت نفت و بزرگ‌داشت سرداران آن رویداد سرنوشت‌ساز بیم دارند.

با این همه موج انبوه مردمی که به فراخوان یاران دکتر امیرعلایی پاسخ دادند و مسجد و خیابان و میدان روبه‌روی آن را بارها و بارها پر کردند مشت دندان‌شکنی بود بر دهان کوردلان ناآگاه از تاریخ این سرزمین دیرینه‌سال.

استقبال پرشور زنان و مردان گرد آمده از پخش عکس دکتر شمس الدین امیرعلایی در کنار پیشوای خود مصدق بزرگ به‌وسیله‌ی هموندان حزب ملت ایران و نیز برخورد صمیمانه‌ی آن‌ها با شخصیت‌های سیاسی ایستاده در آستانه‌ی در مسجدالرضا، گواه قدرشناسی همگان نسبت به این دولتمرد شایسته و پیکارگر سلطه‌ستیزی بود که تا واپسین دم زندگی دغدغه‌ی آینده‌ی ایران را داشت.