۱۳۷۷

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۱۵ مهر ۱۳۷۷

اعتصاب غذای سیاوش حاجی‌حسن

سیاوش حاجی‌حسن، که روز پنجشبه، نهم مهرماه، در بوکان، پس از نشر نامه‌ی سرگشاده‌ی خود به رئیس‌جمهوری اسلامی و طرح موردهای نقض حق شهروندی ایرانیان کرد اهل‌سنت بر خلاف قانون بازداشت گردید، در برخورد با کردارهای وهن‌آور و ضرب‌وشتم گماشتگان امنیتی به پرخاشگری دیگری پرداخت.

برابر گزارش بعدی، این هم‌میهن حق‌طلب از ظهر روز شنبه، یازدهم مهرماه به تنها حربه‌ای که هر زندانی بی‌پناه و باقانون‌شکنی‌روبه‌رو‌شده در دسترس دارد توسل جسته و اعتصاب غذا کرده است. با این همه، واپسین خبر نشان می‌دهد که دست‌اندرکاران همچنان آزار و بازجویی‌های بیدادگرانه‌ی نام‌برده را دنبال می‌کنند و اکنون تن‌درستی و چه‌بسا جان سیاوش حاجی‌حسن به‌شدت تهدید می‌شود. در حالی که این شهروند میهن‌دوست در دردنامه‌ی یادشده تمامی دلیل‌های خود را برای درخواست تلخ و اسف‌بار «سلب تابعیت» از دولت جمهوری اسلامی به‌روشنی بیان و به «نابرابری و تبعیض و عدم رعایت حقوق قومی و مذهبی»، «وجود گزینش‌هایی که با شرافت و کرامت و عزت و آبرو و سرنوشت اشخاص بازی می‌کند»، «اعدام‌های خیابانی و در چاله کردن انسان‌ها و با سنگ کشتن زن‌ها» اعتراض کرده، چه نکته‌ی ابهام‌آوری در میان است که به پیگیری غیرانسانی نیاز باشد؟

از دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران

اطلاعیه پیشین حزب ملت ایران در این‌باره